Tornar a pàgina principal
_____Documents

 

Avís per als familiars que ens ha tramès peticions de recerca

A) Atenem les peticions tant aviat com és possible, no obstant, la primera actuació que fem és la comprovació en la nostra base de dades i, després preparem les peticions per enviar-les al Cens de Desapareguts del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

B) És important que la família manifesti si les dades que ens transmet són d’ús intern de l’Associació o, si es poden facilitar a les institucions públiques per ajudar en la recerca i en tots els casos, d’acord amb que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’àrea encarregada de la gestió és la Secretaria de l’Associació, actualment a càrrec de la Nuria Gallach en qualitat de Secretària de l’ARMHC.


 

Tornar a pàgina principal