Tornarr al  menu
  Ajuda en la recerca de persones desaparegudes:  

- Daniel Solà està treballant en la Tesi doctoral sobre "seqüeles traumàtiques que manifesten les víctimes de la Guerra Civil i de franquisme" i demana persones que vulguin col·laborar aportant el seu testimoniatge personal....

- ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL. Sabem que arribar fins aquí no ha estat fàcil. Que el camí de la memòria és feixuc i tortuós, que recuperar-la és també recuperar la veu dels absents, la dignitat i el reconeixement dels fets....

 

 

INFORMACIÓ PER FER LA PETICIÒ DE RECERCA DE LA PERSONA DESAPAREGUDA

Procediment de les peticions dels familiars de les persones desaparegudes durant la Guerra civil espanyola i el període del franquisme.

Els processos que fem en l’Associació són els següents:

1. Recepció del formulari que ens heu tramès a través del correu electrònic o bé per correu postal.

2. Comprovació de les dades i verificació en la Base de Dades pròpia de l’ARMHC.

3. Alta en la base de dades de peticionaris de l’Associació.

4. Preparació i presentació de la petició davant de la Generalitat de Catalunya, en el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència perquè sigui inclosa en el Cens de Desapareguts de la Generalitat i perquè s’iniciï el procediment de recerca de la persona desapareguda. També us informem que d’acord amb la resolució de la “Agencia Española de Protección de Datos” de 26 d'abril de 2007 de comunicació de dades a favor de les administracions públiques, les traslladarem a l’esmentat Departament, llevat que expressament manifesteu el contrari.

5. Qualsevol informació rellevant que vagi apareixent en el procés que s’ha iniciat us la farem arribar al més aviat possible.

 

ACCÉS AL FORMULARI ELECTRÒNIC O EN FORMAT PAPER

Llegiu el formulari abans d'omplir-lo perquè cal que feu unes consideracions prèvies

- El formulari es troba estructurat en dos blocs: el primer destinat a les dades de la persona peticionària i el segon referent a les dades de la persona desapareguda.

- Sabem de les dificultats en conèixer dades de la persona desapareguda, no obstant cal intentar omplir-les al màxim possible.

- Si ja heu enviat un formulari a l'ARMHC i i voleu fer alguna modificació, tant per errors com per inclusió de noves dades, podeu tornar-lo enviar de nou amb les rectificacions.

- Quan rebem el formulari per correu electrònic se us retornarà en la vostra bústia de correu un missatge de confirmació. Si en un termini de 24 hores no el rebeu, caldrà que feu novament l’enviament del formulari.

- Les dades personals rebudes per l'Associació seran tractades de forma estrictament confidencials, i només es faran servir per les tasques de recerca. En el cas que desitgeu donar de baixa les vostres dades de la base de dades de l'ARMHC, ens ho heu de comunicar per correu electrònic o be escrivint a la adreça postal de la associació.

- És convenient guardar copia impresa del formulari abans de enviar-lo. També podeu imprimir en paper una copia del formulari i després enviar-nos-ho mitjançant el correu postal.

Recordeu, perquè l’enviament funcioni cal obrir el vostre programa gestor de correu (outllook o similar).

Secció de la web: "Els Nostres Desapareguts":
Aquesta nova secció de la web l'hem fet amb l'idea de donar a conèixer els nostres desapareguts i la seva memòria als demés visitants, i d'aquesta manera col·laborar en la seva recerca, però també anar una mica més enllà, i donar a conèixer una part de la nostra memòria històrica.

 

 

Arxius:
Aquí trobareu les adreces i enllaços d'internet de diferents arxius on hi ha fons documentals sobre la Guerra Civil i posterior repressió que poden ser d'utilitat per trobar referències sobre persones desaparegudes, també una petita descripció dels fons en cada cas, pel que fa als arxius militars també les instruccions de com podeu tramitar les diferents peticions d'informació (sort i paciència).

Generalitat de Catalunya
Per atendre les sol·licituds de recerca podeu presentar la vostra petició a la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans

Carrer Rivadeneyra, 6, 9a planta
08002 Barcelona
fossescomunes@gencat.cat/telèfon: 93 634 74 30

I, també, des de l'ARMHC us podem tramitar la petició de recerca si ompliu el nostre formulari


Consultes en xarxa del Ministeri de Cultura
Si la persona que busqueu fou militar de graduació de la república, podeu trobar alguna referència als arxius del "Ministerio de Cultura", que mitjançant un cercador a la seva web indaga al conjunt de nomenaments d'oficials de l'Exercit e la República a la bases de dades formada per la recopilació de diverses publicacions oficials de l'época com "Diarios Oficiales", "Boletines de Defensa", "boletin de Carabineros", o altres.

Si entreu al web oficial de l'arxiu podreu omplir un petit formulari de consulta, d'aquesta manera sabreu en el mateix moment si hi consta alguna referència de la persona que busqueu.
Donat el cas que aquesta consulta resulti positiva, a la mateixa pàgina podreu demanar que us enviïn per correu postal una copia del documents amb les referències trobades i en pocs dies rebreu una carta confirmant la documentació i demanant l'import econòmic de les copies. Un cop fet el pagament mitjançant ingrés bancari, rebreu a la adreça indicada les copies dels documents sol·licitats (normalment son copies d'algun butlletí oficial de l'època on surt el nom de la persona per canvi de graduació militar, destí, etc).

Recordeu que només es tracte d'una petició de referències en xarxa, i no son consultats tots els fons documentals disponibles, un resultat negatiu no implica que no disposin de més documents on en faci referència a la persona a cercar.

Militars
 
 

 

 

 
Desapareguts Incapacitats o Morts
 

 

.

Si teniu qualsevol mena de problema per fer alguna d'aquestes opcions de recerca, disposeu de la nostre experiència per poden ajudar-vos. Envieu-nos un correu electrònic a la adreça: armhc@memoriacatalunya.org , explicant en que han consistit aquests problemes i us atendrem tant aviat com ens sigui possible.

La nostra adreça per correu postal és: ARMHC ap correus Nº.1001 08629 Torrelles deLlobregat (Barcelona)

També ens podeu ajudar a trobar desapareguts compartin la informació.

Si teniu coneixement d'alguna informació que faci referència el període de la guerra civil o posterior repressió i considereu que aquesta ens pot ser d'utilitat en tasques de recerca de persones desaparegudes, o pot servir per aclarir aspectes d'aquest període històric, agrairíem que ens feu partícips d'aquesta informació.

Poden ser útils tant les fonts de la memòria oral de persones que varen ser testimonis de fets de repressió, assassinats, records de llocs on hi han enterrades persones víctimes d'aquesta repressió. Com també poden se d'utilitat les fonts documentals com llistats on apareguin noms de persones represaliades, empresonades, ferides, exiliades, o on es faci referència a possibles indrets on es varen cometre actes de repressió o assassinats.

De la mateixa manera si disposeu d'algun document, article o fotografia que donada la seva temàtica considereu oportú el publicar en aquesta web, també ens ho podeu enviar.

Moltes gràcies
El President de l'ARMHC
Manel Perona