Tornar al  menu
 

RECERCA DE LA PERSONA DESAPAREGUDA

 

INFORMACIÓ PER FER LA PETICIÓ DE RECERCA DE LA PERSONA DESAPAREGUDA
 
Procediment de les peticions dels familiars de les persones desaparegudes durant la Guerra civil espanyola i el període del franquisme.

Els processos que fem en l’Associació són els següents:

1. Recepció del formulari que hem rebut per correu electrònic o bé per correu postal.

2. Comprovació de les dades rebudes i alta a la Base de Dades de l'ARMHC.

Aquesta Associació té declarat e inscrit el fitxer de tractament de les dades de caràcter personal rebudes i que gestionem a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, códi d'inscripció 206S30213, de 22 de febrer de 2006. Posteriorment, es va efectuar la modificació per la cessió de dades a favor d'òrgans de l'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, resolució de 26 d'abril de 2007.

3. Preparació i presentació de la petició a la Direcció General de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, perquè sigui inclosa al Cens de persones desaparegudes i s'iniciï el procediment de recerca de la persona desapareguda.

4. D'acord amb el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 d'abril de 2016, el formulari inclou un nou apartat referent al consentiment explícit tal com preveu l'article 4.11 del Reglament.

4.1 Formulari electrònic
Les accions requerides són les següents:

  1. Marcar el botó que es troba a continuació del text "Si, dono el meu consentiment (marqueu-lo).
  2. Escriure el nom complet del declarant al requadre que trobareu a continuació del text "Nom i cognoms de la persona que fa la declaració".
4.2 Formulari en paper
Les accions requerides es troben a continuació del text "Declaració del consentiment explícit de la persona que fa la petició d'acord amb l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

  1. Imprescindible que manifesteu que doneu el consentiment: Si
  2. Nom i cognoms del declarant:
  3. Signeu el document:

5. Tramesa del formulari
Recomanem que un cop emplenat el document el guardeu en format pdf i, tot seguit, l'envieu a la bústia formularis@memoriacatalunya.org

6. Inscripció al Cens de persones desaparegudes de la Generalitat de Catalunya

D'acord amb el conveni de col·laboració que subscrit amb la Generalitat de Catalunya, del 13 de juliol de 2007, efectuem la tramesa la petició de recerca a la Direcció General de Memòria Democràtica.

La Direcció General procedeix a fer la inscripció al Cens de Persones Desaparegudes i ens notifica el número d'inscripció. Un cop rebuda la comunicació del corresponent número d'inscripció, ho posem en coneixement del peticionari/a, preferentment, per canals electrònics.

La recerca es extensa i pot ser de durada llarga, depén de cada cas. Un cop obtinguda la màxima informació possible la Generalitat de Catalunya envia dossier de les actuacions efectuades al sol·licitant i, una còpia a l'Associació.

Qualsevol informació rellevant que aparegui en el procés de recerca us la farem saber, tant aviat com sigui possible.

 

ACCÉS AL FORMULARI ELECTRÒNIC O EN FORMAT PAPER

- El formulari es troba estructurat en dos blocs: el primer referent a les dades de la persona desapareguda i el segon, les dades de contacte de la persona peticionària.

- Sabem de les dificultats en conèixer dades de la persona desapareguda, no obstant cal intentar omplir-les al màxim possible.

- Si ja heu enviat un formulari a l'ARMHC i i voleu fer alguna modificació, tant per errors com per inclusió de noves dades, podeu tornar-lo enviar de nou amb les rectificacions.

- Un com emplenat el formulari electrònic guardeu-lo en format pdf, tot seguit, envieu missatge a formularis@memoriacatalunya.org i l’adjunteu com annex.

- Les dades personals rebudes per l'Associació seran tractades de forma estrictament confidencials, i només es faran servir per les tasques de recerca. En el cas que desitgeu donar de baixa les vostres dades de la base de dades de l'ARMHC, ens ho heu de comunicar per correu electrònic o be escrivint-nos a la nostra adreça postal.

- És convenient guardar copia del formulari abans de fer la tramesa. També podeu imprimir en paper una copia del formulari i després enviar-lo per correu postal a l’Apartat de Correus 1001, 08629 de Torrelles de Llobregat. 

Secció de la web: "Els Nostres Desapareguts":
Aquesta nova secció de la web l'hem fet amb l'idea de donar a conèixer els nostres desapareguts i la seva memòria als demés visitants, i d'aquesta manera col·laborar en la seva recerca, però també anar una mica més enllà, i donar a conèixer una part de la nostra memòria històrica.

Generalitat de Catalunya
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència


Per atendre les sol·licituds de recerca podeu presentar la vostra petició a la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans

Carrer Rivadeneyra, 6, 9a planta
08002 Barcelona
Telefòns: 93 634 74 30 - 93 634 74 31 -93 887 64 17
fossescomunes@gencat.cat

I, també, des de l'ARMHC us podem tramitar la petició de recerca si ompliu el nostre formulari que teniu disponible en aquesta secció.

Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura y Deporte
Aquí trobareu les adreces i enllaços d'internet de diferents arxius on hi ha fons documentals sobre la Guerra Civil i posterior repressió que poden ser d'utilitat per trobar referències sobre persones desaparegudes, també una petita descripció dels fons en cada cas, pel que fa als arxius militars també les instruccions de com podeu tramitar les diferents peticions d'informació.

   
 

 

Arxius rellevants

Centre Documental de la Memoria Histórica

Archivo General Militar de Ávila

Archivo Militar de Guadalajara

Archivo General de la Marina "Álvaro de Bazán"

Archivo Histórico del Ejército del Aire

Archivo Histórico Nacional

Arhivo General de la Administración

Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores

Archivo Histórico del Ejército del Aire

Si teniu qualsevol mena de problema per fer alguna d'aquestes opcions de recerca, disposeu de la nostre experiència per poden ajudar-vos. Envieu-nos un correu electrònic a la adreça: armhc@memoriacatalunya.org , explicant en que han consistit aquests problemes i us atendrem tant aviat com ens sigui possible.

La nostra adreça de correu postal és: Apartat de Correus número 1001, 08629 Torrelles de Llobregat (Barcelona)

També ens podeu ajudar a trobar desapareguts compartin la informació.

Si teniu coneixement d'alguna informació que faci referència el període de la guerra civil o posterior repressió i considereu que aquesta ens pot ser d'utilitat en tasques de recerca de persones desaparegudes, o pot servir per aclarir aspectes d'aquest període històric, agrairíem que ens feu partícips d'aquesta informació.

Poden ser útils tant les fonts de la memòria oral de persones que varen ser testimonis de fets de repressió, assassinats, records de llocs on hi han enterrades persones víctimes d'aquesta repressió. Com també poden se d'utilitat les fonts documentals com llistats on apareguin noms de persones represaliades, empresonades, ferides, exiliades, o on es faci referència a possibles indrets on es varen cometre actes de repressió o assassinats.

De la mateixa manera si disposeu d'algun document, article o fotografia que donada la seva temàtica considereu oportú el publicar en aquesta web, també ens ho podeu enviar.

Moltes gràcies
El President de l'ARMHC
Manel Perona