Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya (ARMHC)

La memòria dels vençuts: volem passar el full de la història però no el volem passar en blanc

ARMHC

AVIS IMPORTANT SECCIÓ ELS NOSTRES DESAPAREGUTS- AVISO IMPORTANTE SECCIÓN NUESTROS DESAPARECIDOS

ELS NOSTRES DESAPAREGUTS- NUESTROS DESAPARECIDOS CON CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO