Tornar a pàgina principal
_____Manifest Universitari

 

Des de l'ARMHC us volem difondre i alhora manifestar el nostre suport i adhesió al manifest universitari que tot seguit mostrem, aquest manifest neix dins l'àmbit universitari com iniciativa de la UAB i pretén cercar el recolzament d'altres sectors de la societat, tant de l'àmbit acadèmic i del mon associatiu com de persones a títol individual.

Hi han donat suport:

 

Manifest:

Les persones i entitats sotasignants d'aquest manifest, compromeses amb la nostra societat en la recerca de coneixement,

declaren:

1. Que la comunitat de les universitats i centres de recerca científica del territori català vol contribuir al coneixement integral d'una part fonamental de la nostra història com és la Guerra Civil Espanyola i els posteriors anys de repressió franquista.

2. Que el coneixement complet dels fets i condicionants d'aquests són la única manera de tancar de forma definitiva una ferida història recent i encara oberta del nostre país. Aquest "passar pàgina" no pot voler dir en cap moment caure en l'oblit, sinó incorporar aquests coneixements a la memòria col·lectiva d'un poble, tot esdevenint eines per a la construcció de un futur fermament compromès amb la pau.

3. Que l'existència de fosses comunes de víctimes de la Guerra Civil Espanyola i de la posterior repressió franquista és una prova material ineludible de delictes i crims contra la humanitat que foren comesos i que no han sigut mai convenientment reconeguts.

4. Que la història oral i la memòria col·lectiva contingudes en les persones que sobrevisqueren no es pot perdre i ha d'esdevenir patrimoni col·lectiu.

5. Que sense aquest reconeixement és impossible que el nostre poble s'enfronti lliurement i moral a la història pròpia, al futur i a esdeveniments d'aquesta mena arreu.

6. Que les mesures preses fins ara per part del govern català referents a la documentació d'aquells fets no han estat prou fermes i resulten insuficients, tot contribuint, per passivitat, a la pèrdua d'informació d'aquest període històric.

7. Que aquesta tasca de recuperació de la memòria històrica esdevé una qüestió de la màxima urgència i prioritat donat que la contrastació de les memòries personals i la història oral són imprescindibles en aquesta cerca i es corre un risc de pèrdua definitiva perquè ja han passat prop de setanta anys, i donat que, a més, el creixement urbanístic i les transformacions en el paisatge en els últims temps són molt importants.


Per aquests motius,
demanem:

1. Que en el marc de l'acció de la política cultural, educativa i de recerca es doni un estatut prioritari a aquesta tasca, amb els mitjans legals i materials necessaris i amb la creació d'una oficina de coordinació i una comissió o centre d'investigació efectius per tal de:

a. Estimular, coordinar i recollir els esforços d'iniciatives particulars i d'organitzacions que s'hagin fixat aquests objectius.

b. Elaborar i dur a terme, amb caràcter d'urgència, estratègies per a la recuperació, catalogació, estudi i difusió dels relats dels supervivents. Donant a més suport moral, psicològic i material a les persones involucrades i aprofitant arxius i mitjans humans locals.

c. Emprendre la tasca d'ubicació i inventariat de les fosses comunes i altres restes materials de la Guerra Civil Espanyola i la posterior repressió franquista.

d. Elaborar plans d'acció per a totes i cadascuna de les restes conservades i per a les troballes futures relacionades amb aquells fets. Entenent que aquesta memòria històrica és un patrimoni comú i per tant està per sobre de possibles interessos particulars.
e. recuperar, catalogar, analitzar, conservar i difondre tota la informació que es pugui anar conformant fruit d'aquest estudi.

2. S'elaborin projectes de musealització i difusió al llarg de tot el territori català per a que els resultats de tots aquests treballs siguin coneguts i estiguin a l'abast de tota la població, com a patrimoni històric i social que són.

Tanmateix, com a persones i institucions ens posem, en la mesura de les nostres possibilitats i capacitats, a la disposició del que aquestes tasques requereixin.

 

Tornar a pàgina principal