Tornar a pàgina principal
_____Documents

 

 

PROPOSTES I DEBAT SOBRE ELS FONS CATALANS I VALENCIANS EN L'ARXIU DE SALAMANCA

 

Proposició no de Llei per la qual s'insta al Govern a retornar i dipositar en l'Arxiu Nacional de Catalunya els fons documentals procedents de l'Administració de la Generalitat republicana que encara es troben dipositats com botí de guerra en l'Arxiu Històric Nacional de Salamanca.

 

(Va ser retirada)

Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC)
Presentada el 02/04/2004.
Iniciativa: BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-6 de 26/04/2004 Pàg.: 30.
Esmenes BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.:
Retirada BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.: 8.
Diaris de Sessions del Ple: DS. Congrés dels Diputats Núm. 8 de 18/05/2004 Pàg.: 269

Proposició no de Llei per la qual s'insta al Govern a la immediata devolució a Catalunya dels fons documentals de la Generalitat Republicana anteriors a l'inici de la guerra civil espanyola dipositats en l'Arxiu de Salamanca. (162/000002)

 

(Va ser retirada)

Autor: Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió)
Presentat el 02/04/2004.
Iniciativa: BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-6 de 26/04/2004 Pàg.: 7.
Esmenes: BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.: 4.
Retirada: BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.: 4.
Diaris de Sessions Ple. Congrés dels Diputats Núm. 8 de 18/05/2004 Pàg.: 268.

Proposició no de Llei per a dipositar els documents catalans de l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola en els arxius de la Generalitat de Catalunya. (162/000028)

(Va ser retirada)

Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Verda-Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Presentada el 14/04/2004.
Iniciativa: BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-6 de 26/04/2004 Pàg.: 40
Esmenes BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.: 6.
Retirada BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.: 8.
Diari de Sessions Ple Congrés dels Diputats: Núm. 8 de 18/05/2004 Pàg.: 269.
Proposició no de Llei per la qual s'insta al Govern que iniciï un procés de diàleg amb el Govern de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d'arribar a un acord que permeti resoldre el contenciós plantejat en relació amb la documentació confiscada que en l'actualitat es troba recollida en l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca Autors: Grup Parlamentari Socialista del Congrés Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC) Grup Parlamentari d'Esquerra Verda-Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya
Presentat el 18/05/2004.
Ha estat aprovada sense modificacions Esmenes BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-22 de 26/05/2004 Pàg.: 8.
Proposició no de Llei relativa a la tornada de la documentació confiscada al País Valencià durant la Guerra Civil espanyola que es troba actualment en l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca Autor: Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana (ERC) Iniciativa:
Presentat el 04/05/2004.
Iniciativa: BOCG. Congrés dels Diputats Núm. D-15 de 14/05/2004 Pàg.: 7.

 

 

Tornar a pàgina principal