Tornar a pàgina principal

CONTACTE

Comunicat de dissolució de l'Associació

La gestió de la privacitat i la protecció de dades sota el marc legislatiu que aplica l'ARMH de Catalunya

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal


La bústia de correu electrònic és:

armhc@memoriacatalunya.org


Telèfon de contacte: 692 244 104

Associació per a la recuperació de la memòria històrica de Catalunya

 

Tornar a pàgina principal